Pracuj z nami

Bądź akwakulturalny, pracuj w akwakulturze.

Akwakultura to dziedzina o szerokim spektrum specjalności, które wyróżniają się spośród innych łączeniem tradycji z nowoczesnością i wielkimi perspektywami rozwoju.

W pojęciu tym mieści się zarówno tradycyjna hodowla ryb i innych organizmów wodnych, ale także nowoczesna branża hodowli ryb w obiegach recyrkulowanych wymagająca wiedzy i specjalizacji. Akwakultura to także chów roślin wodnych, alg oraz innych innowacyjnych organizmów wodnych - których zastosowanie wykracza poza branżę spożywczą. Nasza branża coraz częściej wkracza w przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny, algi stanowią natomiast cenny składnik biopaliw.

Jeśli myślisz o ciekawym i nietuzinkowym zawodzie, zawodzie który daje duże szanse na zatrudnienie, a także perspektywy rozwoju zawodowego - pomyśl o kształceniu się z zakresu akwakultury i nauk pokrewnych. Dołącz do nas - gwarantujemy kontakt z przyrodą, ale i kompetencje XXI wieku - w tym obsługę narzędzi IT czy zaawansowanej automatyki. Akwakultura to też nauka biologiczna - możesz posługiwać się tytułem ichtiologa, będziesz miał także kompetencję specjalisty z zakresu inżynierii środowiska.